Rozdělení výživy pro psy

Správná výživa je nezbytným předpokladem pro optimální zdravotní kondici každého psa. V současné době existuje několik odlišných alternativ, čím psa krmit. Vedle odpovídajícího typu krmiva je klíčový rovněž korektní způsob podávání krmné dávky. Zodpovědný a milující chovatel především v začátcích často dlouho tápe a jen s komplikacemi hledá správnou odpověď na otázku ohledně nejvhodnější psí stravy. Přinášíme vám proto informace o nejpoužívanějších druzích krmiv a několik důležitých zásad pro správné krmení.

Základní rozdělení krmiv

Zatímco v minulosti byli psi běžně krmeni zbytky od stolu, v posledních letech došlo v oblasti psích krmiv doslova k revoluci a na trhu se objevilo enormní množství průmyslově vyráběných krmiv různého druhu. V tom, která z nabízených možností představuje skutečně to nejlepší pro psa, se názory zainteresovaných stran dosti ostře rozcházejí. Krmení pro psy můžeme typově rozdělit do čtyř základních skupin:

Granulované krmivo 

Krmivo ve formě granulí je v současnosti nejpreferovanějším typem psí stravy. Momentálně zažívá nebývalý úspěch a přiklání se k němu většina chovatelů. Důvodů, proč je tento druh krmiva preferován, je hned několik. Nejvíce skloňovaným argumentem, hovořícím pro granulovaná krmiva, je výrobcem garantovaný obsah zcela precizně odměřené dávky všech potřebných živin na každý den. Navíc lze toto krmivo psovi dávkovat neuvěřitelně snadno, stačí se řídit tabulkou na obalu výrobku a použít přiloženou odměrku či váhu. Mezi další obrovské výhody pro chovatele patří široká dostupnost krmiva, jeho dlouhá trvanlivost, velmi snadná manipulace s ním i bezproblémové skladování. Nezanedbatelná je rovněž cenová výhodnost granulovaného krmiva, které vyjde finančně zpravidla nejlépe ze všech dostupných možností. Vedle drtivé většiny spokojených uživatelů granulovaného krmiva se zejména v poslední době objevuje taktéž stále více jeho odpůrců. Ti poukazují na minimální obsah masa v granulích, které je navíc údajně pochybného charakteru, zároveň upozorňují na vysoký obsah chemických konzervačních látek, jež mohou mít podle posledních výzkumů nepříznivé účinky na zdraví psa. 

Konzervované krmivo 

Konzervované krmivo pro psy má dva výrazné klady. Stejně jako granule obsahuje snadno dávkovatelnou optimální denní porci všech pro zdraví nezbytných látek, krom toho se ovšem oproti některým granulovaným krmivům vyznačuje vysokou atraktivitou pro psa, co se týče aromatičnosti a chutnosti. To má společné s doma připravovanou a barfovanou stravou, oproti oběma těmto způsobům krmení však v případě konzervovaného krmiva odpadá náročnější příprava a složitý výpočet krmné dávky. Přes tyto nepopiratelné přednosti volí konzervované krmivo jako hlavní (či jedinou) složku stravy svého psa jen menší část chovatelů. Důvodem je relativně vysoká pořizovací cena konzerv s kvalitním psím krmivem ve spojení s velkou spotřebou tohoto druhu stravy. Konzervované krmivo totiž obsahuje obrovské množství vody (70%), a tak ho pes spotřebuje velice mnoho, například ve srovnání s granulovaným krmivem se u velkého psa jedná o rozdíl jdoucí až do stovek gramů v denní dávce. Svými klady i charakterem složení se konzervovanému krmivu v mnohém podobá tzv. vlhké krmivo, což jsou kapsičky plněné masovou směsí. Jejich výhodou je, že obsah vody tvoří cca 30% z celkového množství balení. 

Domácí strava klasická 

Dříve bylo naprosto běžné krmit psa zbytky z domácnosti. Poté, co přišel zlom v podobě úspěšného tažení granulovaných krmiv, ustoupilo krmení psa klasickou domácí stravou z ingrediencí používaných běžně člověkem pro vlastní potřebu výrazně do pozadí. Většina lidí bere tento druh stravy spíše jako doplněk k jinému typu psího krmiva, což znamená pro psa příjemné obohacení jeho jídelníčku. Hlavní příčina pro menší popularitu tohoto způsobu stravování psa tkví v dosti velké náročnosti na přípravu, mnoho chovatelů odradí komplikace ve formě obtížnosti sestavení vyvážené krmné dávky. Příznivci domácí stravy vychází ze skutečnosti, že pes není masožravec vyhraněný tolik jako kočka, ale lze mu kromě masa podávat i spoustu dalších potravin, běžně používaných v kuchyni. Kromě vařeného masa, které obsahuje mnoho fosforu, může mít pes prospěch taktéž z konzumace mléčných výrobků, vajec, ryb, ovoce a zeleniny, vše by ovšem mělo být zastoupeno v adekvátním množství. Negativním rysem klasické domácí stravy je zničení mnoha důležitých živin během vaření. 

Barf 

Určitá skupina chovatelů se v poslední době rozhodla pro zcela specifickou možnost krmení psa, tzv. barfování. Název je odvozen od anglického "bones and raw food" a jedná se v podstatě o návrat k prapůvodním kořenům v oblasti psí výživy. Principem této metody krmení je podávat psovi stravu co nejvíce podobnou té, kterou se živí volně žijící vlci, tedy složenou z převážně syrového masa a kostí, doplněných menším množstvím zeleniny. Nevýhodou tohoto typu krmiva je větší obtížnost sestavení odpovídající krmné dávky, někteří lidé mohou mít potíže se skladováním dostatečného množství syrového masa a pro jiné není příjemná každodenní manipulace s tímto typem stravy. Navíc panují obavy z parazitů a onemocnění, které může konzumace syrového masa přinést. Příznivci barfování celkem přesvědčivě všechna tato negativa vyvracejí. Navíc ve prospěch této metody krmení hraje nevyvratitelný fakt, že se jedná o stravu psovi nejvíce přirozenou a hlavně prostou veškerých přídatných chemických látek, kvůli kterým jsou nejčastěji kritizována granulovaná krmiva. 

Krmivo podle věku a velikosti psa

Stejně jako u lidí, také u psů jsou požadavky na stravování výrazně rozdílné v závislosti na věku daného jedince. Štěňata a dospívající psi potřebují přehršel energie a živin pro svůj zdárný vývoj a rovnoměrný růst. Dospělí psi vyžadují potravu odpovídající jejich životnímu stylu, s přihlédnutím k typologii plemene a jeho jedinečným nárokům v konkrétních oblastech. Organismus staršího psa pracuje celkově pomaleji, s čímž by měl korespondovat i výběr vyváženého krmiva, šitého psímu seniorovi přímo na míru.

Štěně 

Čerstvě odstavená štěňata bývají zpravidla krmena kombinací "mokrého" krmiva (konzervované psí maso či doma připravená speciální masová směs prostá soli a všech ochucovadel) a granulí, přičemž poměr je zpočátku výrazně ve prospěch masové složky a postupně je navyšována dávka suchého krmiva. Štěňata potřebují zvýšené množství energie a dostatek živin jednak pro růst kosterní a svalové soustavy, ale taktéž pro zajištění silné imunity v budoucnu. Krmivo je jim podáváno zpočátku pětkrát či čtyřikrát denně, od dvou do pěti měsíců věku třikrát denně. V pozdějším věku se přechází na dvě krmné dávky za den. Poměrně samostatnou kapitolou je krmení štěňat velkých plemen, která mají specifické požadavky na přísun vápníku a fosforu ve správném vzájemném poměru v potravě. 

Dospělý pes 

V dospělém věku se potřeby na přísun životně nezbytných látek u psa ustalují, požadovaný energetický přísun při zachování vyváženého životního stylu příliš nekolísá. Pes v dospělosti dostává veškeré krmivo v jedné krmné dávce, někteří chovatelé rozdělují krmivo na dávky dvě. Rozložení do dvou krmných dávek je jedním z preventivních opatření proti torzi žaludku a je vhodné zejména u velkých plemen psů. Pes může být často i roky krmen stejným typem krmiva, samozřejmě za předpokladu, že mu chuťově vyhovuje a zdravotně očividně prospívá. Zcela jiné stravovací nároky mají psi v odlišných životních podmínkách, například společenská plemena žijící v bytech spíše pasivnějším způsobem života, ve srovnání s pracovními plemeny ovčáckých psů či aktivně působícími psy loveckými. 

Pes senior 

S přibývajícím věkem se u stárnoucích psů postupně zpomalují metabolické procesy v těle. Velcí psi starší šesti let a zástupci malých plemen po osmém roce věku mají zvláštní požadavky na obsah živin v podávaném krmení. Tělo psa tohoto věku vyžaduje krmivo s nižším obsahem bílkovin. V případě jejich nadměrného příjmu hrozí nežádoucí přetěžování ledvin a jater psa. Zároveň je při výběru krmiva třeba zohlednit, že u psa v této životní fázi dochází ke změnám v trávicím traktu, který pracuje nyní s většími obtížemi. Stárnoucí pes tedy potřebuje ve vyšším věku přijímat vyšší množství vlákniny a některých vitamínů. 

Hlavní zásady ohledně krmení

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu co se druhu krmení týče, vždy je třeba dodržovat několik stěžejních pravidel, která psovi zajistí bezproblémový a zdraví prospěšný způsob přijímaní potravy a eliminují případné trávicí obtíže i jiná možná zdravotní rizika. Na co je třeba bezpodmínečně dbát, shrnuje následující desatero:

 • Stálý přístup k čerstvé pitné vodě.
 • Zajištění nezbytné hygieny (pravidelné čištění psích misek).
 • Výběr typu krmiva na základě velikosti, věku a aktuální fyzické aktivity psa.
 • Odpovídající počet denních krmných dávek podle věku psa (štěně v různých fázích vývoje x dospělý pes).
 • Důraz na kvalitu, nikoli pouze kvantitu vybraného krmiva.
 • Pravidelná kontrola čerstvosti podávaného krmiva. U kupovaných krmiv bedlivé ověření nezávadného obalu a data expirace. Důležité je taktéž včasné spotřebování otevřeného balení (dlouho otevřené krmivo je ohroženo vlhkostí a následně vznikem nebezpečných plísní).
  Dostatečná prevence torze žaludku, obzvláště u velkých plemen (podávání stravy s patřičným časovým odstupem od vystavení psa fyzické námaze a nevystavování psa fyzické zátěži taktéž po podání krmné dávky, klidový režim by měl trvat pokaždé alespoň jednu až dvě hodiny).
 • Absence koření a soli v krmení (zejména při krmení či dokrmování domácí stravou).
 • Včasné podchycení prvních náznaků nebezpečné obezity formou uzpůsobení aktuální krmné dávky.
 • V případě změny krmiva zajištění zcela pozvolného přechodu z jednoho typu krmiva na druhé (postupné přidávání nového druhu krmiva do dosavadního ve stále větších dávkách, celý proces by měl být co nejšetrnější a trvat cca 7 - 14 dní).

Nezapomeňme, že každý pes je individuální a neopakovatelnou bytostí. S ohledem na tuto skutečnost je třeba pohlížet i na tak prozaickou záležitost, jakou je výběr krmiva. Co jednomu absolutně vyhovuje, nemusí druhému být příliš po chuti. Je třeba vybírat opatrně a s rozmyslem, s ohledem na zdraví, ale i apetit psa.